Annosjakelu

Hakamäen apteekki tarjoaa asiakkailleen annosjakelupalvelua, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Annosjakelun avulla:

– lääkkeenotto helpottuu

– lääkehoidon kokonaistilanne selkeytyy

– lääkehygienia ja -turvallisuus parantuvat

– lääkemenot pienentyvät

Annosjakelu sopii kaikenikäisille, yksittäisille henkilöille.
Lisätietoa koneellisesta annosjakelusta saa anja.fi-sivuilta sekä apteekistamme.