Millaista työ apteekissa on?

Jatka lukemista ja tutustu apteekin erilaisiin työtehtäviin ja farmasian alan koulutusvaihtoehtoihin.

Farmaseutin työ on pääasiassa asiakaspalvelutyötä

Farmaseutti toimittaa asiakkaille resepti- ja itsehoitolääkkeitä sekä mm. side- ja hoitotarvikkeita, perusvoiteita ja vitamiineja. Farmaseutin tehtäviin kuuluu opastaa asiakasta lääkkeen valinnassa ja käytössä sekä tarkistaa lääkkeen annostus ja yhteensopivuus asiakkaan muiden lääkkeiden kanssa. Farmaseutit vastaavat myös annosjakelusta ja tarvittaessa lääkkeen valmistuksesta. Hakamäen apteekissa jokaisella farmaseutilla on myös oma vastuualueensa, esimerkiksi annosjakelu ja työvuoroluettelon laatiminen, sekä farmakologinen vastuualue, kuten astma, diabetes tai sydän- ja verenkiertohäiriöt.

Farmaseutin työ vaatii lääkeaineiden ja niiden vaikutusten tuntemista, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä erityisesti asiakaspalvelutaitoja. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Farmaseutiksi voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston lisäksi Åbo Akademissa Turussa.

Proviisorin työtehtävät vaihtelevat

Proviisorin tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelun lisäksi työnjohto, esimiestehtävät, henkilökunnan koulutus, apteekin toiminnan kehittäminen, markkinointi ja yhteydenpito viranomaisiin, muuhun terveydenhuoltoon sekä yhteistyökumppaneihin. Proviisori vastaa myös laadunvalvonnasta ja asiakaspalvelun sujuvuudesta ja kehittämisestä. Apteekkarin loma-aikoina proviisori toimii apteekin hoitajana.   

Proviisorin työ vaatii esimies- ja johtamistaitoja, liiketaloudellista osaamista, opetus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä hallita eri tehtävien päällekkäisyyksiä. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 300 opintopistettä. Proviisoriksi voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistossa.

Lääketeknikko ja tekninen työntekijä

Teknisen henkilökunnan tehtäviin kuuluvat logistiset tehtävät (tilaukset, tavaran purku, hyllytys, varaston hallinta, vanhenevat valmisteet), laskutus, kassatyöskentely, markkinointi sekä siihen liittyvä sosiaalisen median ylläpito. Hakamäen apteekin tekniseen henkilökuntaan kuuluu lähihoitaja ja 2 sairaanhoitajaa.

Lääketeknikon koulutus on lääkealan perustutkinto, jonka voi suorittaa ammattiopistossa päätoimisena tai oppisopimusopiskelijana. Tekninen työntekijä on koulutettu toimipaikalla.

Apteekkari vastaa apteekin toiminnasta

Apteekkari on apteekkiliikkeen omistaja ja johtaja. Apteekkari on yrittäjä, joka vastaa apteekin toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta.

Apteekkari on koulutukseltaan proviisori. Proviisori voi hakea avoimeksi tullutta apteekkilupaa, jonka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää hakijoista sille, jolla katsotaan olevan parhaat ammatilliset ja taloudelliset edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen.