Farmaseutti

Hakamäen apteekissa työskentelee 8 farmaseuttia.

Farmaseutin työ on pääasiassa asiakaspalvelutyötä. Farmaseutti toimittaa asiakkaille resepti- ja itsehoitolääkkeitä sekä mm. side- ja hoitotarvikkeita, perusvoiteita ja vitamiineja. Farmaseutin tehtäviin kuuluu opastaa asiakasta lääkkeen valinnassa ja käytössä sekä tarkistaa lääkkeen annostus ja yhteensopivuus asiakkaan muiden lääkkeiden kanssa. Farmaseutit vastaavat myös annosjakelusta ja tarvittaessa lääkkeen valmistuksesta. Hakamäen apteekissa jokaisella farmaseutilla on myös oma vastuualueensa, esimerkiksi annosjakelu ja työvuoroluettelon laatiminen, sekä farmakologinen vastuualue, kuten astma, diabetes tai sydän- ja verenkiertohäiriöt.

Farmaseutin työ vaatii lääkeaineiden ja niiden vaikutusten tuntemista, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä erityisesti asiakaspalvelutaitoja.

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Farmaseutiksi voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston lisäksi Åbo Akademissa Turussa.