Apteekkari

Hakamäen apteekin apteekkarina toimii Hannu Taipale. Apteekkari on apteekkiliikkeen omistaja ja johtaja. Apteekkari on yrittäjä, joka vastaa apteekin toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta.

Apteekkari on koulutukseltaan proviisori. Proviisori voi hakea avoimeksi tullutta apteekkilupaa, jonka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää hakijoista sille, jolla katsotaan olevan parhaat ammatilliset ja taloudelliset edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen.