Annosjakelu

Hakamäen apteekki tarjoaa asiakkailleen annosjakelupalvelua, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Annosjakelun avulla:

- lääkkeenotto helpottuu

- lääkehoidon kokonaistilanne selkeytyy

- lääkehygienia ja -turvallisuus parantuvat

- lääkemenot pienentyvät

 

Annosjakelu sopii kaikenikäisille, yksittäisille henkilöille.
Lisätietoa koneellisesta annosjakelusta saa anja.fi-sivuilta sekä apteekistamme.